عرضه ۴۶۹.۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ ۶۰ درصد از حواله های عرضه شده معامله نشد

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۴۶۹.۹میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۸۳.۴میلیون دلار ان معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز دو شنبه  هفتم  اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۴۶۹.۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۸۳.۴ میلیون دلار ان معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۴۶۹.۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده 286.5 میلیون دلار ان معادل 60 درصد کل عرضه حواله های عرضه شده  به فروش نرسید.

 


تعداد بازديدها:   1,708