عرضه ۲۸۹ میلیون دلار حواله ارزی /۶۶ درصد حواله های ارزی فروخته شد

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۲۸۹  میلیون دلار حواله عرضه شده  ۱۶۳ میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز شنبه نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۸۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۶۳ میلیون دلار معادل ۶۶ درصد آن معامله شد.
به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۲۸۹  میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده فقط  126میلیون دلار آن معادل ۳۴ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

 


تعداد بازديدها:   1,215