عرضه ۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله ارزی / ۲۷۰.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده مشتری نداشت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده  ۲۵۷ میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۲۵۷ میلیون دلار معادل ۴۹ درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۲۷۰.۴ میلیون دلار آن معادل ۵۱ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

در معاملات روز گذشته نیز از  مجموع معادل ۴۶۰.۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده در سامانه نیما ۲۵۳.۹ میلیون دلار معادل ۵۵ درصد آن معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   1,250