افزایش استفاده از چک در مبادلات

بیش از ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک در دی ماه مبادله شد

بیش از ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک در دی ماه مبادله شد
براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در دی‌ماه سال 1402، بیش از 8 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 5539 هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 2.4 درصد و از نظر مبلغ 5.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، حدود 50 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارند. 

همچنین بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به مبادله‌ای در استان‌های گیلان، قم و کرمانشاه بوده است. از لحاظ ارزشی نیز بیشترین نسبت چک‌های وصولی در استان‌های زنجان، خوزستان و البرز بوده است.

براساس این گزارش طی دی‌ماه 1402، 91.6 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 88.2 درصد است.


آمار چک های مبادله ای-  دی ماه 1402تعداد بازديدها:   1,215