عرضه ۵۶۰.۵ میلیون دلار حواله ارزی / ۸۱ درصد حواله ها فروش نرفت

روز گذشته در معاملات سامانه نیما از مجموع  ۵۶۰.۵  میلیون دلار حواله عرضه شده  ۱۰۷.۸  میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در روز  یک شنبه  ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۵۶۰.۵   میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۰۷.۸ میلیون دلار معادل ۱۹  درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۵۶۰.۵  میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده  ۴۵۲.۷ میلیون دلار آن معادل  ۸۱  درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

در معاملات روز گذشته سامانه نیما نیز از مجموع ۴۷۷.۳ میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۱.۹  میلیون دلار آن معامله شد.


تعداد بازديدها:   1,112