دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک ابلاغ شد
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک و تفاوت های آن با چک کاغذی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 02.319832 مورخ 27 اسفند ماه سال و به منظور تکمیل اقدامات قانونی و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعمل فوق الذکر را با محوریت افتراقات مرتبط با این محصول نسبت به چک کاغذی به شرح زیر ابلاغ کرد:

به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره ماده (1) قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397، زیر ساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی موسوم به سامانه چکاد از آبان ماه سال 1401 شروع به فعالیت کرد و متعاقباً توسعه محصول در چارچوب قوانین و مقررات مترتبه در دستور کار این بانک قرار گرفت. از این رو و به منظور تکمیل اقدامات قانونی موصوف و تبیین سازوکار اجرایی خدمات مرتبط با چک الکترونیکی، دستورالعملی با محوریت افتراقات مترتب بر این محصول نسبت به چک کاغذی؛ ارسال می شود. 

گفتنی است، همان‌طور که در ماده 9 دستورالعمل صدرالاشاره تصریح شده است سایر احکام، الزامات و سازوکارهای اجرایی ناظر بر صدور و تبادل چک‌ الکترونیکی، حسب مورد تابع مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک» و مقررات مربوط از جمله «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» و آخرین اصلاحیه‌های آن‌ها می‌باشد.‏‏

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط، تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستورالعمل پیوست معمول شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ‏‏
 


تعداد بازديدها:   1,907