براساس قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه با هدف حمایت از تولید

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه با هدف حمایت از تولید
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه براساس قانون بودجه سال 1403 به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 03.732 مورخ 6 فروردین ماه سال 1403 موارد زیر را ابلاغ کرد:

براساس تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی و با توجه به جزء(6) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 مبنی بر"مبلغ یک میلیون میلیاردریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (3) و (4) بند (ب) این تبصره اختصاص می یابد."و حسب جزء (3) و (4) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور مقرر شده است:

3‏- معادل چهار صد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (6) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4‏- با هدف حمایت از اشتغال در چهار چوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل شش صد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال تسهیلات جزء (6) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می یابد:

•    کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد صد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال؛
•    سازمان بهزیستی کشور معادل یک صد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال؛
•    بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛
•    بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛
•    صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛
•    سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (32.000.000.000.000) ریال؛
•    بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال؛
و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (بخش دولتی و بخش غیر دولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستان های فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال؛

با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ وصول اين نامه، موضوع به واحدهاي اجرايي ذي‌ربط در سراسر کشور ابلاغ و يک نسخه از ابلاغيه مربوطه به اين بانک ارسال شود.‏


تعداد بازديدها:   4,277