نتایج آزمون «اصول بانکداری ۱» اعلام شد  

اسامی پذیرفته شدگان دوره آزمون «اصول بانکداری ۱» اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو برگزاری پنجمین آزمون «اصول بانکداری ۱»، اسامی پذیرفته شدگان آزمون مذکور به شرح فهرست زیر اعلام می شود:


تعداد بازديدها:   1,433