اعلام نتیجه سومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج چهارم در سال ۱۴۰۳

نتیجه سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه 1403) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ اول خرداد‌ماه سال جاری خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
 
 
1111

بانک مرکزي پیشنهادات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.


تعداد بازديدها:   1,686