نشست وزرای گروه 24

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ، هشتاد و چهارمین نشست وزرای کشورهای گروه 24 در روز 21 و 22 سپتامبر 2011 (مطابق با 30 و 31 شهریور ماه  1390) در واشنگتن برگزار گردید. در این نشست جناب آقای دکتر بهمنی ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرا و روسای کل بانک های مرکزی گروه 24 در روز 22 سپتامبر ( 31 شهریور) حضور داشتند. همچنین جناب آقای دکتر قضاوی معاون محترم اقتصادی بانک نیز در نشست معاونین گروه 24 در روز 21 سپتامبر (30 شهریور) شرکت نمودند. در پایان با ارائه نظرات اصلاحی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که قسمتی از آن اعمال گردید، بیانیه این گروه به شرح زیر منتشر گردید.
گروه 24 با ابراز نگرانی از چالش های مربوط به بهبود اقتصاد جهانی، به منظور مقابله با بحران عدم اعتماد به اقتصادهای توسعه یافته و اثرات آن بر بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، انجام اقدامات هماهنگ، پیوسته و سریع را لازم الاجرا دانستند. این کشورها خواستار اقدام قاطع کشورهای حوزه یورو در خصوص بحران بدهی های دولتی و نیز برخورد با ضعف ترازنامه بانک ها و همچنین تسریع در اصلاحات ساختاری برای حمایت از رشد جهانی متوازن و مداوم گردیدند.
در این بیانیه نظر بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص اقدام فوری برای مقابله با عواقب نوسان قیمت کالاها و مشکلات بلندمدت برای تامین غذا و انرژی، بخصوص در کشورها و جوامع آسیب پذیر مورد تاکید قرار گرفت. علاوه براین، باتوجه به اهمیت مشارکت کشورهای در حال توسعه و نوظهور در بهبود اقتصاد جهان، خواستار همکاری چندجانبه و جدی برای بهره برداری از ظرفیت های بلااستفاده در برخی از کشورهای در حال توسعه شدند.
از دیگر نکات طرح شده در این بیانیه لزوم انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد منجمله بخش های زیربنایی و کشاورزی به منظور افزایش فرصت های موجود در کشورهای در حال توسعه جهت اشتغال بیشتر و متوازن نمودن و بهبود تقاضای کل جهان و رشد بلندمدت می باشد. انجام سرمایه گذاری سریع به منظور اصلاحات ساختاری در روش های تولید انرژی جهت تامین نیازهای انرژی جوامع مختلف و رسیدگی به مسئله تغییرات آب و هوا از دیگر مسائل مورد تاکید در گروه 24 بود.
کشورهای گروه 24 گسترش نابرابری میان زنان و مردان را تهدید بزرگی برای رشد و ثبات سیاسی در جهان و در اکثر کشورها دانسته و بر اتخاذ استراتژی های جامع، پویا و تضمین کننده فرصت های شغلی مناسب برای زنان، جوانان، و فقرا تاکید کردند. در این رابطه نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در جهت  ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری بااهمیت اعلام نموده اند.
این بیانیه موثر بودن و حقانیت موسسات مالی بین المللی را در گرو افزایش تعداد نمایندگان کشورهای در حال توسعه در کلیه ابعاد نظارتی دانسته و در این رابطه بررسی همه جانبه فرمول جدید سهمیه صندوق بین المللی  پول را مورد حمایت قرار داده و از کلیه اعضا درخواست نمود تا طبق توافق صورت گرفته در دسامبر 2010 در انجام اقدامات مربوطه تسریع نمایند.
جلسه بعد وزرای گروه 24 در آوریل 2012 در واشنگتن برگزار خواهد شد.

 تعداد بازديدها:   6,967