بخشنامه بانک مرکزی به صرافان سراسر کشور

  به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک طی بخشنامه ای به صرافان سراسر کشور اعلام کرد، در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از تاریخ 8/11/90 ، صرافان سراسر کشور  مجازند با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به نقل و انتقالات ارزی (حواله)، نرخ فروش ارز را حداکثر به میزان 2  درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین نمایند .
  ضمنا نرخ فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نیز با در نظر گرفتن هزینه های تامین اسکناس ، حداکثر به میزان یک درصد بالاتر از نرخ مرجع این بانک خواهد بود .
  صرافان سراسر کشور مکلفند، نسبت به ثبت دقیق اطلاعات مربوط به حواله ، اسکناس و هزینه های مربوطه در سامانه سنا اقدام نموده ،همچنین نرخ خرید و فروش ارز با شرایط فوق الذکر را بطور روزانه در تابلوی صرافی درج نمایند .
  در دستورالعمل یاد شده تاکید شده است صرافانی که بخشنامه ابلاغی این بانک را از تاریخ 8/11/90 رعایت ننمایند، مسئولیت آن متوجه صرافی خواهد بود .تعداد بازديدها:   19,636