وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان


 
با توجه به اينکه امروزه نقش شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور بیش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و برنامه‌های دولت برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان نقش پررنگ‌ و حیاتی بانک‌ها را مورد تاکید قرار داده است تداوم این حمایت از سوی شبکه بانکی کشور و ارگانهای مرتبط مي تواند بهبود وضعيت اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد.در این راستا به منظور دسترسي محققين، دانش پژوهان و دانشگاهيان ، گزارش ميزان تسهيلات پرداختي به شرکت های دانش بنیان جهت بهره ‌برداري عموم در سايت بانک مرکزي قرار گرفته است.
 

 


تعداد بازديدها:   4,975