تسهیلات کلان جاری

«با عنایت به تکلیف مقرر در جزء 1‏‏‏‏-1 بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کشور، اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری ارسالی توسط شبکه بانکی به شرح ذیل منتشر می‌شود.»
 
خرداد  
شهریور  
آذر  
اسفند  


تعداد بازديدها:   12,285