رییس کل بانک مرکزی دستور داد:

انتشار عمومی لیست دریافت کنندگان ارز وارداتی

انتشار عمومی لیست دریافت کنندگان ارز وارداتی

دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی در راستای شفاف سازی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی دستور داد، لیست دریافت کنندگان ارز منتشر شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس روز شنبه هفته آینده لیست تمام دریافت کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده اند به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر می شود.

طبق  دستور رييس كل بانك مركزي از این پس نیز به طور روزانه لیست دریافت کنندگان ارز سامانه نیما و نیز دریافت کنندگان ارز کالاهای اساسی و ضروری اطلاع رسانی خواهد شد.
 


تعداد بازديدها:   7,432