500 ريال

co500Rls.jpgcr500Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 500 ريال
تاريخ انتشار: اسفند ماه 1387
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين، خوشه گندم در حاشيه.
تصوير پشت سکه: آرامگاه سعدی
وزن (گرم): 3/9
قطر (ميليمتر): 20/8
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم


 

co500Rls.jpgcr500Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 500 ریال (یادبود سالروز آزادساری خرمشهر)
تاريخ انتشار: خرداد ماه 1390
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه: طرح گل لاله و نقش کبوتر بر روی یکی از گلبرگ های آن در وسط، هشت گل لاله در اطراف لاله مرکزی و عبارت "امام خمینی(ره): خرمشهر را خدا آزاد کرد" در بالای سکه.
وزن (گرم): 3/5
قطر (ميليمتر): 20/3
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم


تعداد بازديدها:   50,495