الزامات مقرراتی ناظر بر سفارش‌دهنده تبلیغات

ردیفمفاد آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور و سایر مستندات قانونی و مقرراتیالزامات مقرراتی ناظر بر سفارش‌دهنده تبلیغات
۱ماده (۳)
انجام تبلیغات از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع‌رسانی درخصوص این شبکه‌ها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.
سفارش و انجام هرگونه تبلیغات به شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ممنوع است.
۲ماده (۴)
انجام تبلیغات صرفاً توسط موسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است.
تبصره: موسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید.
سفارش و انجام تبلیغات صرفاً توسط موسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است.
تبصره: موسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ کند.
۳ماده (6)
انجام هرگونه تبلیغات توسط موسسه پولی و بانکی باید در چارچوب قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است.
لزوم رعایت تمام موارد مندرج در «دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض‌الحسنه پس‌انداز موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباری»
-ماده (۳) تبليغات بايد با رعايت کامل دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌های قرض الحسنه پس انـداز (ريـالی- ارزی) انجام پذيرد.
-ماده (۴) مؤسسه اعتباری/صندوق موظف است در تبليغات خود مفهوم قرض‌الحسنه ومزايای آن را برای عمـوم مـردم اطلاع‌رسانی کند.
-ماده (۵) تبليغات بايد صادقانه و با حفظ کرامت انسانی باشد.
-ماده (۶) تبليغات بايد در جهت ارتقای فرهنگ نيکوکاری، فداکاری، ايجاد همبستگی بين عمـوم و همچنـين گسـترش عدالت مابين آحاد جامعه باشد.
-ماده (۷) مؤسسه اعتباری / صندوق مکلف است در تبليغات خود به اجر معنوي قرض‌الحسنه بيش ازمشوق‌هـاي مـادي مرتبط با جوايز اعطايی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بپردازد و بر فوايد تأثير تسهيلات قرض‌الحسنه در جهـت رفع نيازهاي ضروري مردم وامور عام‌المنفعه آن برای آحاد جامعه تأکيد کند.
-ماده (۸) مؤسسه اعتباری /صندوق موظف است در تبليغات خود آمار دقيق مربوط به چگونگی توزيع منابع قرض‌الحسنه درمناطق مختلف جغرافيايي را به عموم اطلاع‌رسانی کند.
-ماده (۹) حداقل نيمي از هزينه تبليغات (موضوع بند الف ماده ٤ دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قـرض‌الحسـنه پس‌انداز (ريالی- ارزی) بايد مصروف تشريح نحوه تخصيص منابع قرض‌الحسنه درمسـيرتسـهيلات قـرض‌الحسـنه شود. (تبصره) مؤسسه اعتباری/صندوق مکلف است درتبليغات خود به چگونگی تخصيص منابع قرض‌الحسنه بيش ازاعطای جوايز بپردازد.
-ماده (۱۰) مؤسسه اعتباری /صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود درخصوص اجرای ايـن دسـتورالعمل را حداکثر يک ماه پس از انجام قرعه‌کشی، به بانک مرکزی گزارش دهد.
۴سفارش و انجام هرگونه تبليغات شرکت‌های تعاونی اعتبار از طريق رسانه‌های عمومی، وسايل ارتباط جمعی و در فضای خارج از سازمان ممنوع است.
۵استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک و مؤسسه اعتباری در تبلیغات توسط شرکت‌های صرافی تضامنی ممنوع است.
۶سفارش و انجام تبلیغات در خصوص تضمين سپرده‌ها فراتر از حدود مندرج در ضوابط موضوعه ممنوع است.
۷سفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص سپرده‌گیری با نرخ‌های خارج از چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است.
۸ماده (۹)
انجام هرگونه تبلیغ در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.
سفارش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.
۹ماده (۱۱)
انجام تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است.
سفارش و انجام هرگونه تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است.
۱۰ماده (۱۲)
هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.
سفارش و انجام تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.
۱۱ ماده (۱۴)
تبلیغات انجام شده توسط موسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص  درخصوص خدمات پولی و بانکی شود. مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون ماده (۱۳) این آیین نامه است.
بانک و موسسه اعتباری در تبلیغات خود درخصوص کسب رتبه های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی، ضمن اعلام روشن و شفاف شاخص / شاخص های مذکور، نام مرجع اعطاکننده رتبه و نهادها / اشخاص و موضوع رتبه‌بندی را به طور کامل ذکر کند.
۱۲هیأت مدیره موسسه پولی و بانکی باید گزارش عملکرد مجموعه متبوع خود را برای انتشار تأیید کند.
هیأت مدیره موسسه پولی و بانکی در صورت انتشار گزارش عملکرد گمراه کننده، باید پاسخگوی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار باشد.
۱۳مؤسسه اعتبـاری باید بلافاصله اطلاعات و توضيحات کافی در خصوص اخبار يا گزارش خلاف واقع، گمراه‌کننده يا با مستندات جعلي را برای اطـلاع عمـوم منتشر کند.
۱۴قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیانسفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص «ارائه پایانه های فروشگاهی به متقاضیان فاقد جواز کسب و مفاصا حساب مالیاتی» ممنوع است.
۱۵قانون مبارزه با پولشوییسفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص «اجاره انواع خدمات نظام های پرداخت و بانکی از قبیل کارت بانک، پایانه فروش، درگاه پرداخت» ممنوع است.


تعداد بازديدها:   2,006