سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل نرخ ارز

تثبیت اقتصادی با محوریت ثبات بخشی و پیش بینی پذیری بازار ارز، سیاست بانک مرکزی است تا نوسانات کنترل شده و فعالان اقتصادی و مردم بتوانند برنامه ریزی درست برای آینده داشته باشند.
 


تعداد بازديدها:   555