5000 ریال

co5000Rls.jpgcr5000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی:5000 ريال
تاريخ انتشار:18 مرداد 1389
تصوير روی سکه:مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه:عبارت پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز و 1389-1339 در حاشیه پایین سکه.
وزن (گرم):10/1
قطر (ميليمتر):29/3
ترکيب آلياژی:مس، نيکل و روی

co5000Rls.jpgcr5000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی:5000 ریال (یادبود هفته وحدت)
تاريخ انتشار:1 اسفند 1389
تصوير روی سکه:مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه:عبارت میلاد حضرت نبی اکرم (ص) هفته وحدت در بالا، تصویر دو گل و دوازده برگ در مرکز و 1389-1432 در حاشیه پایین سکه.
وزن (گرم):12
قطر (ميليمتر):28/3
ترکيب آلياژی:مس، نيکل و آلومینیوم
 

co5000Rls.jpgcr5000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی:5000 ریال (بارگاه حضرت معصومه (س))
تاريخ انتشار:20 شهریور 1392
تصوير روی سکه:مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پایین و دایره ها در حاشیه سکه
تصوير پشت سکه:بارگاه حضرت معصومه (س)
وزن (گرم):10/1
قطر (ميليمتر):29/3
ترکيب آلياژی:مس، نيکل، روی

co 5000 RLS.jpg   cr 5000 RLS.jpg
مشخصات
مبلغ اسمی:5000 ریال (پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه ایران)
تاريخ انتشار:8 بهمن 1396
تصوير روی سکه:مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه:پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه ایران
وزن (گرم):10/105
قطر (ميليمتر):29/4
ترکيب آلياژی:مس، روی، نيکل


تعداد بازديدها:   90,083