تخصیص ارز به 9551 فقره ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی

مرکز مبادلات ارزی در  چهاردهم آذرماه، تعداد70 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با  احتساب عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 9551فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,773