تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی از مرز 10 هزار فقره گذشت

مرکز مبادلات ارزی در بیستم آذرماه، تعداد60  فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با  احتساب عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 10046 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,727