در مرکز مبادلات ارزی،

تعداد ثبت سفارش‌ها به 10117 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی در بیست و یکم آذرماه، تعداد71 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با‌ احتساب عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرکز به رقم 10117 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   3,045