اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی:

در آینده نزدیک، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه جدید اعلام می‌شود

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 فعالیت‌های مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 1383 به 1390 را شروع نموده است و در آینده نزدیک ، نتایج مربوط به شاخص یادشده براساس سال پایه جدید اعلام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی اعلام کرد: وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها در طول زمان تغییر می کند. تغییر درآمد، تنوع کالاها و خدمات تولید شده در جامعه ، تغییرات قیمت نسبی اقلام و نیازهای جدید خانوارها به اقلام مصرفی باعث می شود الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر نماید.
این گزارش می افزاید: از آنجایی که در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سبد اقلام نمایندة مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن در سال پایه تعیین می گردد‌ و در سال های بعد ثابت درنظر گرفته می شود لذا بنابر توصیه های بین المللی و استانداردهای آماری، تغییر سال پایه - که تغییر ‌اقلام مشمول شاخص و وزن‌ها از مشخصه‌های آن هستند- هرچند سال یکبار اجتناب ناپذیر است.
 اداره آمار اقتصادی همچنین اعلام کرد: خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در آبان ماه 1391 به شرح زیر است :
 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در  آبان ماه 1391 به عدد 2/381 رسید.
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به  آبان ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به  آبان ماه 1390 معادل 1/26درصد است.


تعداد بازديدها:   3,760