رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد:

صندوق‌های قرض الحسنه تک شعبه‌ای نیازی به اخذ مجوز ندارند

 پیرو موافقت رئیس کل بانک مرکزی، صندوق های تک شعبه‌ای که صرفا" در قالب  قرض الحسنه فعالیت می نمایند، سپرده قرض الحسنه پس انداز دریافت می کنند و بدون اخذ تعهد یا مسدود نمودن سپرده‌های مردمی، در قالب عقد قرض الحسنه تسهیلات پرداخت می کنند، درحال حاضر نیازی به اخذ مجوز ندارند.
بدیهی است صندوق‌های یادشده نیز مجاز به استفاده از نام ائمه اطهار(ع) در تابلوها یا سربرگ‌های خود نمی باشند.تعداد بازديدها:   8,046