با هدف انتظام‌بخشي بانک‌هاي غيردولتي؛

«اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي»ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي» را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ این بانک با استناد به اختيارات قانوني منبعث از تصمیمات شورای پول و اعتبار و با هدف انتظام‌بخشي، به سامان‌نمودن‌ و‌ ضابطه‌مند ساختن اساسنامه بانک‌هاي غيردولتي و ايجاد ساختار و چارچوبي يکسان و استاندارد براي بانک های مذکور «اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي» را در هجدهم مردادماه سال جاری به تصويب رساند که به موجب آن تمامي بانک‌هاي تجاري غيردولتي موظف شدند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمايند.
بر این اساس با ابلاغ‌ مصوبه مذکور‌، «نکات لازم‌الرعايه در اساسنامه بانک غيردولتي» مصوب نهصد و پنجاه و پنجمين‌جلسه‌شوراي‌پول‌و‌اعتبار‌در سی‌ام اردیبهشت ماه سال‌ یکهزار‌‌و‌‌ سیصدو‌هشتاد و‌‌ «الحاقيه‌به‌نکات‌لازم‌الرعايه ‌‌در‌‌اساسنامه بانک‌هاي غيردولتي» منسوخ مي‌شود.
متن کامل اساسنامه در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی‌WWW.CBI.IR بخش‌نظارت زیرمجموعه بخشنامه های نظارت قابل دسترس است.تعداد بازديدها:   8,333