همکاری دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات دارویی و تجهیزات پزشکی

مشکلات ترخیص دارو ، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از روز شنبه دوازدهم مرداد ماه مرتفع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، در جلسه‌ای اضطراری که امروز با حضور مسئولین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مقرر گردید به منظور رفع مشکلات ترخیص دارو ،مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از روز شنبه دوازدهم مردادماه نمایندگان سه دستگاه یادشده در گمرک فرودگاه امام خمینی مستقر شوند .

 تعداد بازديدها:   6,684