ابلاغ آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها تصویب و به بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و بند ج ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را تصویب و ابلاغ کرد.
بر اساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل 2 درصد سرمایه پرداخت شده و شعبه بانک خارجی معادل 2 درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت سی روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت آن یا ما به التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام نمایند.
این آیین‌نامه در 20 ماده تهیه و بانک مرکزی را موظف به ابلاغ الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق به موسسات اعتباری کرده و این موسسات می بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه، اساسنامه خود را اصلاح و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
متن کامل آیین نامه مذکور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir.- بخش «نظارت بانکی »،«بخشنامه های نظارت » قابل دسترس است.تعداد بازديدها:   54,704