با تصویب هیات وزیران ؛

دکتر ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی شد

   دکتر ولی‌اله سیف در جلسه مورخ سوم شهریور ماه 1392هیات دولت، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی‌ به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید .
   روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد :دکتر ولی‌ اله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی تعیین و با حکم رییس جمهور عهده دار این مسئولیت خواهد شد .
   همچنین ریاست محترم جمهور در این جلسه از زحمات و تلاش های دکتر بهمنی در مدت تصدی ریاست کل بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد .تعداد بازديدها:   10,038