بيانيه هيأت اعزامی صندوق بين‌المللی پول به جمهوری اسلامی ايران- (11 نوامبر 2013)

هيأت صندوق بين‌المللي پول از تاريخ 29 اکتبر لغايت 7 نوامبر 2013 (7 الي 16 آبان 1392) به‌منظور بررسي تحولات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در تهران حضور داشت. حضور هيأت مذکور در ايران فرصتي را فراهم آورد تا اعضاي هيأت با تيم جديد اقتصادي دولت به بحث و تبادل نظر پيرامون برنامه‌هاي آنان در زمينه سياست‌ها و اصلاحات اقتصادي بپردازند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هيأت اعزامي صندوق بين‌المللي پول، جلساتي را با مقامات ارشد بانک مرکزي و دولت جمهوري اسلامي ايران و نيز طيف وسيعي از نمايندگان نهادهاي مالي و فعالين حوزه کسب و کار کشور برگزار نمود. تمرکز اصلي جلسات برگزار شده بر لزوم تبیین سیاستهای جدید کشور مبنی بر مبارزه با نرخ بالاي تورم و احياي رشد اقتصادي کشور و نيز ضرورت پرداختن به چالش‌هاي سياستي و ساختاري بلندمدت در کشور استوار بود. اين چالش‌ها در برگيرنده چارچوب‌ سياست‌هاي پولي و مالي، اعمال اصلاحات در يارانه‌ها و اصلاحات در بخش‌هاي بانکي و سایر بنگاه های اقتصادی با هدف احياي رشد اقتصادي مي‌باشند. به نظر هیات، وقوف و اشراف مقامات ايراني بر چالش‌ها و انتظارات بالاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد، عليرغم مشکلات موجود در فضاي خارجي، فرصتي مغتنم براي پيشبرد اين اصلاحات را فراهم نموده است.
هيأت صندوق بين‌المللي پول و مقامات جمهوري اسلامي ايران بر اين امر اتفاق نظر داشتند که اعزام هيأت مشاوره ماده 4 صندوق به جمهوري اسلامي ايران در اوايل سال آينده ميلادي فرصت مناسبي را براي تعميق مذاکرات و تبادل نظر در زمينه اولويت‌هاي سياستي و اصلاحي مدنظر مقامات ايراني فراهم خواهد نمود.   تعداد بازديدها:   4,176