طی حکمی از سوی رییس کل بانک مرکزی ؛

دکتر پیمان قربانی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد

دکتر پیمان قربانی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد

دکترپیمان قربانی عقیل آبادی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی روز گذشته طی حکمی دکتر پیمان قربانی عقیل آبادی را به سمت معاون اقتصادی منصوب کرد.
دکترقربانی پیش از این مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی بود.


 تعداد بازديدها:   5,334