موسسه آموزش عالی بانکداری برگزاری می کند:

چهارمین همایش قدردانی از روسای موفق شعب شبکه بانکی

  چهارمین همایش قدردانی از روسای موفق شعب شبکه بانکی از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی 28 بهمن ماه سال جاری در محل این موسسه برگزاری می شود.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این همایش با محوریت " بانکداری مجازی ، ارتقای عملکرد بانک ها " برگزار خواهد شد.
هدف این همایش دانش افزایی علمی و کاربردی روسای شعب و تبادل تجربیات موفقیت آمیز ایشان و قدردانی شایسته از روسای شعب می باشد.معیار سنجش انتخاب مدیران موفق برای معرفی در این همایش بر اساس شاخص هایی است که از سوی دبیرخانه همایش تشریح و در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.
گفتنی است سخنران افتتاحیه این مراسم دکتر سیف مقام محترم ریاست کل خواهد بود و در پایان، از سوی موسسه به نفرات اول تا سوم تندیس افتخار اعطا خواهد شد.

 تعداد بازديدها:   4,465