به منظور افزایش کیفیت و سرعت کار در طرح های آماری؛

سامانه یکپارچه آمار اقتصادی در سال آینده به بهره برداری می رسد

علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از تکمیل شدن سامانه یکپارچه آمار اقتصادی با همکاری حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اعلام کرد: در سال آینده با بکار گیری سخت افزار جدید و  از طریق این سامانه، طرح های حوزه آمار بانک مرکزی مستقل از کاغذ، از طریق اینترنت و با سخت افزار جدید انجام خواهد گرفت.
به گزارش روابط عموم بانک مرکزی،مدیرکل آمارهای اقتصادی ویژگی اصلی این سامانه را افزایش کیفیت و سرعت انجام فرآيند هاي طرح های آماری خواند. وی که در کنفرانس مطبوعاتی در بانک مرکزی  سخن می راند  با اشاره به این که انجام مقدمات  تغییر سال پایه از سال 1389 شروع شد، افزود: بانک مرکزی  به منظور تغییر سال پایه شاخص هاي قيمت  و دیگر بررسی های خود  از سال 1389 با تدوين برنامه عملياتي اجراي طرح تجديدنظر، به اصلاح نقشه شهرهاي مورد بررسي پرداخته و پس از دريافت اطلاعات حاصل از انجام کار ميداني، نسبت به پالايش داده ها و اطلاعات دريافتي از بررسي ميداني اقدام به انتخاب بلوکهای نمونه و فهرست برداری از آنها  نمود. طرحهای آمار ساختمانی ،شاخص های قیمت ،طرحهای آمار خدمات و صنعت و مسکن اجاری و طرحهای نظر سنجی از عمده طرحهایی  هستند که در هر دوره  تجدید نظر می شوند.
وی افزود: در سال1390، 79 شهر با پوشش 70درصدی جمعیت کشور مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس طرح آماری منسجم  با پوشش متناسب جغرافیایی و جمعیتی و همچنین با یک پوشش زمانی بهینه اقدام به جمع آوری اطلاعات بودجه خانوار در خصوص 16 هزار خانوار نمونه نموده  و پس از احصاء سبد خانوار، 385 قلم کالا و خدمت  به عنوان اقلام نماينده مصرف خانوارها  در بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی  انتخاب شد .
وی در پاسخ به سوال نمایندگان افکار عمومی که آیا سبدی که در نظر گرفته می شود همه اقلام مصرفی خانوار را پوشش می دهد؟ بیان کرد: همه اقلام مصرفی که شامل خدمت و کالا هستند به نسبت اهمیتشان در این سبد نقش دارند .  هزينه هاي کالاها و خدمات مصرف شده توسط خانوار که در خانوار ایرانی حدود 1000 رديف اطلاعاتي در طرح بررسي بودجه خانوار می باشد. انتخاب اقلام نماينده سبد شاخص از میان این اقلام هم بر اساس دستورالعمل های توصیه شده توسط موسسات معتبر بین المللی صورت می گیرد .اقلام منتخب نماينده بر اساس استانداردهای بین المللی در 12 گروه اصلی طبقه بندی می شوند . لذا می توان گفت این 385 قلم کالا و خدمت انتخاب شده از بین کل اقلامی است که خانوار ایرانی مصرف کرده است  یا يک قلم انتخاب می شود و یا در صورت عدم انتخاب اهمیت آن (هزينه آن) به کالاها و خدمات مشابه داده می شود.
وی افزود: تعداد منابع اطلاع‌جهت بررسي تغييرات قيمت اقلام 40 هزار منبع است و به صورت متوسط ماهانه 121 هزار مظنه قیمت جمع آوري می شود.
مقتدایی تغییر سال پایه را مسبوق به سابقه در سال های1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383و 1390 خواند و افزود: تغییر سال پایه به معنای به هنگام سازی سبد مصرفی خانوار است که بر اساس آخرین علایق و سلایق خانوار به روز رسانی می شود. از طرف دیگر هر چند سال یکبار  قطعاً  الگو ها در حوزه صنعت ، واردات و صادرات نیز تغییر می یابد بر این اساس، بانک مرکزی به صورت متوسط هر چند  سال یکبار سال پایه را تغییر می دهد و سعی بر کوتاه نمودن این فاصله نیز داریم.
مدیرکل آمارهای بانک مرکزی با اشاره به افزایش 4 دهم درصدی عدد شاخص در بهمن ماه  نسبت به دی امسال گفت : نرخ تورم کشور در ماه گذشته به 36.7 درصد همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات  مصرفی را در بهمن امسال به عدد 184.3 درصد رسید.تعداد بازديدها:   4,681