دکتر نیلی :

همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی محل تعاطی افکار صاحب نظران کشور

همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی محل تعاطی افکار صاحب نظران کشور

امیدواریم در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی اقتصاد کشور که سیاست ، اقتصاد را بر سر یک پیچ تاریخی نشانده است ، این بسیج فکری و تلاش پژوهشی در تدوین سیاستهای اقتصادی کشور، کارگر افتد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، دکتر فرهاد نیلی که در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین همایش سیاستهای پولی و  ارزی به ایراد سخن می پرداخت  گفت:مایه افتخار و مباهات است اکنون،همایش سیاستهای پولی و ارزی به رخدادی بی بدیل در تقویم تحولات اقتصادی کشور و محلی برای تقاطی افکار اندیشمندان و صاحب نظران عرصه پولی و بانکی کشور تبدیل شده و ظرفیتی درخور برای تلاقی نظرات سیاستگذاران و اندیشه های اندیشوران پدید آورده است.
دبیر بیبست و چهارمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در ادامه افزود: ‌شرایط دشوار اقتصادی کشور از  یک سو و ظرفیت ایجاد شده برای اصلاح در بنیان های اقتصاد کشور ازسوی دیگر ، حاکی آن است که فرصت چندانی برای سعی  و خطا و درجازدن باقی نمانده است .
وی در ادامه افزود : ریل گذاری سیاستهای اقتصادی کشور و راهبری قطار تولید برای عبور غیرتورمی از تونل رکود؛ به عقلانیت ، تدبیر، دانش و تجربه زایدالوصفی نیاز دارد که ممکن است همه آن امروز در زیر این سقف گرد هم آمده باشند .
دکتر نیلی با بیان این که پزوهشکده پولی و بانکی با درک این ضرورت ، از اوایل استقرار دولت تدبیر و امید ایفای نقش فعال در مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور و ارائه ثمرات آن در همایش بیست و چهارم را به خود تکلیف کرد ،اضافه نمود : بر این مبنا ، چهار مسئله اساسی اقتصاد کشور شناسایی و به عنوان محورهای همایش تعیین شدند که مشاهده پذیرترین این محورها ، تدوین استراتژی خروج از رکود بود . از سوی دیگر، الزامات خروج غیرتورمی از رکود ، توجه ما را به بازنگری در چارچوب سیاست های پولی معطوف کرد .
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: توجه به نقش بنیادین رابطه بانکها و بنگاه ها ،‌مبانی خرد نقش نظام تامین مالی تولید در پشتیبانی خروج از رکود را جلوه گر می کرد و بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور ، لزوم ارزیابی سلامت بانکهای کشور را ضروری می ساخت .
وی در ادامه افزود :‌ با سازمان دهی همایش حول چهار محور ، توجه به سال 93 به عنوان نقطه  عطفی در سیاست گذاری اقتصادی دولت ، ما را به وظیفه خطیرمان در تصمیم سازی سیاست های اقتصادی توجه داد. براین اساس تنظیم پیش نویس چهار سند سیاستی برای پاسخ به چهار سوال پیش گفته در دستور کار قرار گرفت .
دکتر نیلی با اشاره به برگزاری چهار نشست سیاستی در جریان برپایی همایش تصریح کرد : ظرف امروز و فردا در چهار نشست سیاستی ، از چهار پیش نویس مورد اشاره رونمایی خواهد شد . به علاوه 26 یادداشت سیاستی ، به عنوان گزارش های پشتیبان این اسناد در این همایش ارائه می شود تا تمرینی برای تحقیقات کاربردی معطوف به سیاست سازی در عرصه اقتصاد باشد .
وی درخصوص برنامه های همایش امسال خاطرنشان کرد : در همایش بیست و چهارم همچون 23 همایش پیشین با سخنان رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و امور دارایی آغاز می شود و با دو میزگرد سیاستی خاتمه می یابد .
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان افزود : میزگرد پایانی امروز حول ارزیابی عملکرد سیاست پولی سال 93 و سیاست های پیشنهادی سال 93 است . همچنین میزگرد پایانی همایش در روز دوم به بازخوانی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی کشور اختصاص یافته است .

 تعداد بازديدها:   3,591