توجه ویژه به صنایع دستی در سبد جوایز غیرنقدی بانکها

بانکها نسبت به طرح استفاده از کالاهاي صنايع دستي در سبد جوايز غيرنقدي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اهتمام بیشتری ورزند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛این بانک در بخشنامه ای  ضمن معرفی  بانکهای ملی و سپه به عنوان بانکهای  برگزیده در طرح استفاده از کالاهاي صنايع دستي در سبد جوايز غيرنقدي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز  اعلام کرد: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران با هدف ترويج و اشاعه بيشتر کالاهاي فرهنگي ايراني اسلامي در سطح جامعه و ارتقاي توليد و فروش صنايع دستي که آميزه‌اي از هنر و صنعت است، همواره از اين بانک و شبکه بانکي کشور درخواست داشته است تا صنايع دستي ساخت صنعت‌گران داخلي در شمول جوايز قابل اعطا به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز منظور شود. در اين ارتباط سازمان مذکور «طرح استفاده از کالاهاي صنايع دستي در سبد جوايز غيرنقدي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز طي سال‌هاي 1387 تا 1392» را با عامليت بانک‌ها به مورد اجرا گذاشته و طي نامه شماره 866/13/932 مورخ 1/7/1393 به عنوان رياست‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ملي ايران و بانک سپه را به عنوان بانک‌هاي برگزيده مجري طرح مذکور، معرفي نموده است.
به اين منظور ضمن ارج گذاشتن و قدرداني از عملکرد بانک ملي ايران و بانک سپه به عنوان بانک‌هاي برگزيده مجري طرح يادشده، انتظار دارد ساير بانک‌ها نيز اهتمام و اراده بيشتري براي مشارکت در اين نوع طرح‌ها معمول نمايند. با عنايت به مراتب مذکور و پيرو بخشنامه شماره 386095/92 مورخ 28/12/1392 اين بانک، مجدداً و مؤکداً توصيه مي‌‌شود تا صنايع دستي ساخت صنعت‌گران داخلي در زمره جوايز قابل اعطاء به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز (موضوع بند «ت» ماده (6) دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز (ريالي-ارزي) منظور شود تا  ان شاا... شاهد ارتقاي جايگاه ميراث فرهنگي و صنايع دستي کشور عزيزمان در نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن باشيم.
در خاتمه، یاداور می شود  در راستاي ترويج و اشاعه کالاهاي فرهنگي ايراني اسلامي، لازم است موانع و چالش‌هاي فراروي جهت افزايش مشارکت در امر يادشده به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران منعکس شود.تعداد بازديدها:   3,030