گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال 1394

 


تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال  جاری ، که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، بر اساس این گزارش در دی ماه سال 1394 ، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 16318 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان29.1  و 8.5 درصد افزايش نشان مي دهد.تعداد بازديدها:   4,780