رسانه ها فعالیت سوییفت را از نزدیک دیدند


مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی از برقراری 300 رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی خبرداد و گفت: پیش از اجرایی شدن برجام تعداد روابط کارگزاری ما کمتر از 10 عدد بود اما درحال حاضر تعداد روابط کارگزاری هر روز در حال افزایش است و تاکنون به بیش از 300 مورد رسیده است.به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، حسین یعقوبی میاب در جریان بازدید خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی از فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی در شبکه سوئیفت، برقراری ارتباطات سوئیفتی را از اولین نتایج اجرای برجام عنوان کرد و لزوم تفکیک بین فعالیت سوئیفت و برقراری روابط کارگزاری را یادآور شد.

رئیس گروه کاربران سوئیفت ایران با تاکید بر تفکیک سوئیفت به عنوان یک ابزار ارتباطی از دیگر خدمات بانکی همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی که در رده روابط کارگزاری گنجانده می‌شود، گفت: سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، یک ابزار ارتباطی- مخابراتی است که به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای ارایه خدمات بانکی بین‌المللی باشد و این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش میان دو بانک ایجاد شده است همراه باشد تا بتوان از طریق آن به ارایه خدمات به مشتریان پرداخت.

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سوئیفت یک ابزار ارتباطی است، تصریح کرد: بانک‌ها هنگام ایجاد روابط کارگزاری ابتدا به مطالعه دقیق صورت‌های مالی یکدیگر بر اساس هزینه‌ و ‌فایده می‌پردازند و بعد از حاصل شدن توافق طرفین، ارایه متقابل خدمات بانکی از طریق سیستم‌های ارتباطی همچون سوئیفت به مرحله اجرا می‌رسد. بدین ترتیب سوئیفت را باید ابزاری در کنار ابزارهای ارتباطی همچون تلفن و یا فکس دانست و اگر روابط کارگزاری ایجاد نشده باشد، سوئیفت نیز بی‌استفاده خواهد بود.
یعقوبی، با دعوت از خبرنگاران حاضر در جلسه به بازدید از وبسایت سوئیفت به نشانی (www.Swift.com) افزود: درحال حاضر نام 29 بانک ایرانی در وبسایت سوئیفت آمده و این موضوع نمایانگر آن است که این بانک‌ها به سیستم سوئیفت متصل هستند. تنها عنوان دو یا سه بانک ایرانی که از فهرست بانک های تحریمی خارج نشد‌ه‌اند در این پایگاه قرار ندارد.
وی با اشاره به اهمیت سوئیفت در کاهش هزینه‌های بانکی گفت: پیش از لغو تحریم‌ها امکان ارسال و دریافت پیام‌های بین بانکی بین‌المللی نیز داشتیم ولی با هزینه‌های گزافی انجام می‌شد. پس از برقرار شدن سوئیفت، این روابط با هزینه‌های کمتر به انجام می‌رسد.
در پایان خبرنگاران حاضر در جلسه از ادارات بین‌الملل و عملیات ارزی بانک مرکزی و یکی از شعب بانک ملی که با شبکه سوئیفت فعالیت می‌کنند، بازدید کردند و از نزدیک شاهد ارسال و دریافت پیام در سوئیفت بودند.

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   9,418