تدوام روند نزولی تورم؛

نرخ تورم به عدد 8.8 درصد رسیدنرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1394 معادل 8.8 درصد است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:

-    شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1395 به عدد 247.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش يافت.

-    شاخص مذکور در شهريورماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.5 درصد افزايش داشته است.
 تعداد بازديدها:   5,014