اطلاعیه درخصوص مرحله سوم تعیین تكلیف سپرده سپرده گذاران فرشتگان

آغاز تعیین تکلیف سپرده های تا 500 میلیون ریال تعاونی منحله فرشتگان از فردا

آغاز تعیین تکلیف سپرده های تا 500 میلیون ریال تعاونی منحله فرشتگان از فردا

پيرو اطلاعيه های منتشرشده از سوی اين بانك در باره ساماندهی تعاونی اعتبار غير مجاز منحله فرشتگان با عامليت موسسه اعتباری كاسپين به اطلاع می رساند پيرو اقدامات به عمل آمده و اطلاعيه های صادرشده قبلی مبنی بر تعيين تكليف سپرده گذاران تا مبلغ 121010 ميليون ريال مقرر شد تعيين تكليف سپرده های تا مبلغ 151010 ميليون ريال نيز از روز يكشنبه مورخ 1396.4.4 بر اساس برنامه اعلام شده در پايگاه اطلاع رسانی موسسه مذكور انجام شود.
لذا سپرده گذاران محترم می توانند به منظور تعيين تكليف سپرده خود حسب برنامه زمانی اعلام شده توسط موسسه اعتباری كاسپين به شعب مربوطه مراجعه کنند.
تصريح می شود در خصوص وضعيت سپرده های بالاتر از 151010 ميليون ريال نيز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.تعداد بازديدها:   13,413