بر اساس آمار بانک مرکزی در تیرماه

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به 7 درصد رسید

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به 7 درصد رسید شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به تیرماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به تیرماه 1395 به‌میزان 7 درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 در تیرماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
این شاخص در تیرماه 1396 به عدد 239.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش داشته است.


تعداد بازديدها:   6,809