شورای پول و اعتبار از اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز تقدیر کرد

 شورای پول و اعتبار از اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز تقدیر کرد

شورای پول و اعتبار پس از ارایه گزارش بانک مرکزی در مورد فعالیت های مربوط به واگذاری مديريت دارايی ها و بدهي‌های تعاونی های اعتبار غيرمجاز سه گانه به شبکه بانکی کشور از فعالیت های انجام شده تقدیر به عمل آورد.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در  يک هزار و دويست و سی و چهارمين جلسه خود در عصر روز سه شنبه 17 مردادماه از اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف تعاونی های افضل توس، البرز ايرانيان و وحدت (آرمان ) توسط بانک های آینده، تجارت و موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی مرجع قضایی، ضمن تایید اقدامات به عمل آمده، از تلاش های انجام شده توسط حوزه های مختلف بانک مرکزی در این خصوص تشکر و قدردانی کرد.

 همچنین شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامه‌ها و تدابير مورد نظر بانک مرکزی تا تصفيه کامل موسسات و تعاونی های غیرمجاز و ارائه گزارش‌هاي نوبه‌ای و  سه ماهه از اقدامات انجام شده به این شورا تأکيد کرد.

گفتنی است در گزارش بانک مرکزی، اقدامات انجام شده درخصوص تعيين تکليف سپرده سپرده‌گذاران تعاونی غيرمجاز منحله فرشتگان و پرداخت 90 درصد مانده حساب سپرده های تا دو میلیارد ریال به صورت علی الحساب مورد اشاره قرار گرفت.

اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال 1351 و با هدف تعيينِ سازوکار مناسب جهت تعيين تکليف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد در مؤسسات اعتباری، کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه حساب‌های يادشده، ارتقای شفافيت‌های مالی و ايجاد رويه‌ای واحد و يکسان در دفترداری مؤسسات اعتباری و همچنين صيانت از منافع سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه، «دستورالعمل اجرايی شناسايی و تعيين‌ تکليف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ريالي)» را تصويب کردند.تعداد بازديدها:   12,533