شاخص بهای تولیدکننده شهریورماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده شهریورماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهريور ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهريور ماه 1395 به ‌میزان 8.2 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح  زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهريور ماه 1396 به عدد  247.3 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزايش داشته است.

-  شاخص مذکور در شهريور ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 10.7 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.تعداد بازديدها:   5,497