شاخص بهای تولیدکننده شهریورماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده شهریورماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهريور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهريور ماه ۱۳۹۵ به ‌میزان ۸.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح  زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهريور ماه ۱۳۹۶ به عدد  ۲۴۷.۳ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزايش داشته است.

-  شاخص مذکور در شهريور ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۰.۷ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

تعداد بازديدها:   4,661