توضيح تكميلی درباره موسسه قرض الحسنه خاتم‌الانبياء

توضيح تكميلی درباره موسسه قرض الحسنه خاتم‌الانبياء

پیرو انتشار اطلاعیه مورخ 96.9.5 بانک مرکزی در خصوص فاقد مجوز بودن فعالیت موسسه قرض الحسنه خاتم الانبياء به اطلاع می رساند: منظور از موسسه یاد شده در اطلاعیه بانک مرکزی، «موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء قائمشهر» است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اين موسسه به صورت غیرمجاز در سطح كشور فعال بوده که به دلیل ارتکاب تخلفات عدیده، موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت آن به نیروی انتظامی منعکس و نسبت به طرح شکایت از آن نزد مرجع قضایی، اقدام شده است.

ضمناً خاطرنشان می‌شود صندوق های قرض الحسنه صرفاً مجاز به تجهیز و تخصیص منابع به صورت قرض الحسنه بوده و اين صندوق ها مجاز به  صدور اوراق گواهی سپرده نيستند.

پیوندهای مرتبطتعداد بازديدها:   13,833