جمعه ۱ دی ماه ۱۳۹۶

آزمون استخدامی بانک مرکزی برگزار می شود

آزمون استخدامی بانک مرکزی برگزار می شود
به اطلاع تمام داوطلبان گرامی آزمون استخدامی بانک مرکزی می رساند که برگزاری این آزمون طبق برنامه پیش بینی شده روز جمعه ۱ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و تغییری در برنامه برگزاری آزمون به وجود نیامده است.
 
 لذا از داوطبان محترم خواهشمندیم طبق زمانبندی اعلام شده  و براساس اطلاعات کارت ورودی در محل های برگزاری آزمون حضور به هم رسانند.
 
تعداد بازديدها:   12,066