معاون نظارتی بانک مرکزی در جمع روسای شعب نمونه:

بانک ها با ارایه خدمات نوین و ارزان رضایت بیشتر مردم را جلب کنند

 بانک ها با ارایه خدمات نوین و ارزان رضایت بیشتر مردم  را  جلب کنند

بانک ها باید به موضوعات روز بانکداری از جمله ارایه خدمات نوین و حركت به سوی افزایش درآمدهای خود از محل كارمزد خدمات  توجه ویژه داشته باشند و با طراحی خدمات نوین بانکی و ارایه آن به مشتریان و تسهیل امور آنان با اخذ کارمزد مناسب، در آمدهای كارمزدی را جایگزین  درآمد از محل  اعطای تسهیلات کنند و ازشیوه های سنتی به روش های جدید و بدیع اصلاح مسیرنمایند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی این بانک که در هشتمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور در محل ساختمان بانک مرکزی سخن می گفت، با بیان اینکه بانک ها باید در ارایه خدمات نوین بانکی پیشگام باشند. خواستار اصلاح شیوه اعطای تسهیلات شد و گفت:  لازم است شبکه بانکی روش سنتی اعطای تسهیلات را اصلاح و به تدریج  با استفاده از خدمات نوین و ایجاد توان خرید برای خانوارها امكان افزایش تقاضای کل در اقتصاد را فراهم کنند تا واحدهای تولیدی و ارائه كنندگان خدمت بتوانند تولیدات و خدمات خود را بفروشند و با این اقدام موجب بهبود رونق اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان كشور شوند.

فرشاد حیدری یکی از ابزارهای ایجاد شده در مسیر اصلاح شیوه سنتی اعطای تسهیلات خرد توسط بانک مرکزی را طراحی  «کارت های اعتباری» عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی با طراحی کارت اعتباری که برای خرید «کالا» و «خدمات» مورد استفاده قرار می گیرد موجب اصلاح شیوه های اعطای تسهیلات  خرد شده و این اقدام موجب كاهش مراجعات مكرر شهروندان به شعب، ممانعت از انجام معاملات صوری گشته امكان خرید كالا و خدمات برای شهروندان را فراهم كرده  و بانك ها لازم است با تنوع بخشی به آن و ایجاد امكانات متفاوت سعی در جذب مشتریان و جلب رضایت آنان کنند و با اهتمام بیشتری موضوع صدور کارت های اعتباری را در دستور کار قرار دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  لزوم توجه به امر شفافیت اطلاعات در شبکه بانکی خاطرنشان کرد: بحث شفافیت در اطلاعات موجب افزایش اعتماد به شبکه بانکی می شود. با اقدامات بانک مرکزی گام های بلند و جدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شناسایی هویت مشتریان و افزایش کنترل های سیستمی برداشته شده است و انتظار داریم شبکه بانکی با اهتمام بیشتر برای شفافیت اطلاعات مسیر افزایش اعتماد به شبکه بانکی را هموارتر کند.

حیدری با مروری بر اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: با اقدامات بانک مرکزی و برخورد قاطع با نهادهای پولی  غیرمجاز، زمینه بهبود فضای کسب و کار كشور را فراهم  و بانک ها را به مسیر رقابت سالم تر هدایت نموده است و کارکرد مخرب اینگونه نهادها در جذب سپرده ها با وعده اعطای سودهای غیر متعارف و سوء استفاده از سپرده های جذب شده و بكارگیری آن در عملیات سوداگرانه غیر مولد را كه موجب تخریب اقتصاد كشور شده بودند، از عرصه اقتصاد كشور حذف نمود و امروز با قاطعیت و اطمینان می توان گفت هیچ موسسه غیرمجاز فعال حائز اهمیتی در کشور وجود ندارد.

این عضو هیئت عامل بانک مرکزی یکی از دستاوردهای مبارزه با نهادهای پولی غیرمجاز را کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بانک ها عنوان کرد و گفت: با رقابت ناسالم نهادهای  پولی غیرمجاز در بازار پول هزینه سود پرداختی به سپرده ها در شبكه بانكی بسیار افزایش یافته بودکه این هزینه به دریافت كنندگان تسهیلات منتقل می شد و اکنون با برچیده شدن این نهادها هزینه تجهیز منابع مالی برای بانك ها برآورد می شود سالانه بیش از 1710 هزار میلیارد تومان كاهش یابد و به همین میزان هزینه دریافت كنندگان تسهیلات نیز كاهش خواهد یافت و به همین میزان قیمت تمام شده تولید كالا و خدمات كاهش خواهد یافت و تولیدات كشور توان رقابت با كالا های مشابه خارجی را پیدا خواهند كرد.

روسای شعب در  دستیابی اهداف سیاست گذار پولی نقش موثر دارند
 

همچنین در ابتدای این مراسم رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه رؤسای شعب بانک ها در موفقیت و پیش‌برد استراتژی های عملیاتی بانک ها در نیل به اهداف نهایی سیاستگذاری پولی و بانکی نقش بسیار مهم و اساسی ایفا می کنند گفت: با تلاش های مجموعه همکاران بانکی در حدود 22000 شعبه در جامه عمل پوشاندن به اهداف سیاست های پولی، می توان اذعان کرد که شاغلان بانک ها و به ویژه رؤسای شعب کارایی نسبتاً بالاتری نسبت به سایر همگنان خویش در سایر دستگاه های اجرایی و بخش های اقتصادی دارا هستند.

محسن خوش طینت با اشاره به اینکه رؤسای شعب بانک ها همواره می کوشند در عرصه رقابت بتوانند از طریق توسعه فرهنگ مشتری مداری، بهبود مستمر، کیفیت محصولات و خدمات،  استفاده بهینه از فناوری های نوین الکترونیکی و اطلاعاتی، مشتریان بیشتری جذب  کنند افزود: بر این اساس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران همواره تلاش کرده است علاوه بر برنامه های آموزشی متنوع تخصصی و حرفه ای، در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی خود افزون بر «همایش های سالانه بانکداری اسلامی»، «گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور» را نیز همه ساله در رابطه با موضوعات ذیربط مدیران و رؤسای شعب بانک-های کشور برگزار کند.تعداد بازديدها:   4,577