درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در سال 1396 معادل 10.5 شد

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1395 به‌میزان 10.5 درصد افزایش یافته است.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران براساس سال پایه  100=1390 در اسفند ماه 1396، به عدد 265.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.
 
این شاخص در اسفند ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 12.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
 


تعداد بازديدها:   4,126