نماگر اقتصادی سه ماهه سوم 1396 منتشر شد

نماگر اقتصادی سه ماهه سوم 1396 منتشر شد

شماره جدید نشریه «نماگرهای اقتصادی» مربوط به سه ماهه سوم سال 1396 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شماره  90 نشریه نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه  سوم  سال 1396 از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

شاخص های عمده اقتصادی در بخش های واقعی، خارجی و مالی اعم از حساب های ملی، تراز پرداخت ها، بدهی های خارجی، وضع مالی دولت و ... در این نشریه منتشر می شوند.


 

تعداد بازديدها:   4,624