با مصوبات جدید شورای پول و اعتبار انجام شد

تداوم اصلاح صورت های مالی بانک ها و اعتباربخشی به چک

تداوم اصلاح صورت های مالی بانک ها و اعتباربخشی به چک

  
شورای پول و اعتبار «دستورالعمل شناسايی درآمد مؤسسات اعتباری» را تصویب و «دستور العمل حساب جاری» را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار روز گذشته در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه خود، ضوابط پيشنهادی آن بانک با عنوان "دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری" را با هدف ارتقای شفافيت صورت‌های مالی،‌ ارايه تصويری صحيح‌تر از وضعيت عملکردی بانک‌ها و جلوگيری از شناسايی و توزيع سودهای موهوم تصویب کرد.

بدين ترتيب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظف شدند از اين پس صورت‌های مالی خود را با رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده تنظيم کنند. اجرای دستورالعمل مذکور گام مهم ديگری در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی است که در ساليان اخير توسط بانک مرکزی به صورت تدريجی اجرا شده است.

همچنین در این جلسه و بنا به پيشنهاد بانک مرکزی اصلاحيه دستورالعمل حساب جاری با رويکرد اعتباربخشی به ابزار چک و پيشگيری از افزايش چک‌های برگشتی در جامعه و نیز پيش‌بينی برخی تمهيدات در راستای مساعدت به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دارای مشکل در اين خصوص تصويب شد.

شایان ذکر است این اصلاح در راستای اقدامات سال‌های اخیر بانک مرکزی با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به وضعيت چک به عنوان يکی از مهمترين ابزارهای پرداخت در کشور از جمله طرح های چکاوک و صياد انجام و تجربيات و بازخوردهای دريافتی از اجرای دستورالعمل حساب جاری و آرای  مراجع قضایی در اين خصوص، در اصلاحیه مذکور لحاظ شده است.


 

تعداد بازديدها:   7,207