با حضور قائم مقام بانک مرکزی و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی؛

مسائل نظام بانکی استان خراسان رضوی بررسی شد

جلسه «بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با نظام بانکی استان خراسان رضوی» با حضور قائم مقام بانک مرکزی، معاون استانداری خراسان رضوی، نمايندگان بخش خصوصی استان ياد شده و مديران و کارشناسان بخش های مختلف بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اين جلسه که صبح امروز هفتم تیرماه در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، موضوعات ارزی از جمله مشکلات، ابهامات و نحوه تخصيص ارز به بخش های مختلف اقتصادی، صادرات به کشورهاي آسيای ميانه، صادرات و تأمين طلا و شمش و مشکلات مترتب بر آن، مباحث مربوط به مقررات و قوانين فعلی و پيشنهاداتی در خصوص اصلاح برخی از مقررات در شرايط فعلی و مشکلات شرکت پديده شاندیز مطرح و توضيحات و راهکارهای کارشناسی توسط نمايندگان بخش های مختلف بانک مرکزی ارائه شد.

2

ضمناً از آنجا که در خصوص برخی موانع کسب و کار در حوزه بانک ها، با مشارکت نمايندگان بخش دولتی و خصوصی و بانک ها بررسی جامعی در استان صورت پذيرفته است، مقرر شد بخش های مرتبط در بانک مرکزی موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتايج مربوطه را به استاندار خراسان رضوی اعلام کنند. همچنين تفاهم شد جلسات در اين زمينه با حضور نمايندگان بانک مرکزی در استان خراسان رضوی در فرصت مقتضی ادامه يابد.


 

تعداد بازديدها:   4,997