گزیده آمارهای اقتصادی سه ماه فصل بهار1397منتشر شد

گزیده آمارهای اقتصادی سه ماه فصل بهار1397منتشر شد
گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به سه ماه ابتدایی سال 1397 برای دسترس عموم و صاحب نظران انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامی است.

برای دریافت گزیده آمار اقتصادی فروردین، اردیبهشت و خرداد 1397 اینجا کلیک کنید.
تعداد بازديدها:   3,856