ترجمه بخش پنجم و نهایی سند بال 2 منتشر شد

ترجمه بخش پنجم و نهایی سند بال 2 منتشر شد
ترجمه بخش پنجم و نهایی سند بال 2 شامل اصول انتظام بازار ناظر بر الزامات افشاء توسط بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با هدف پياد‌ه‌سازی مفاهيم نوين نظارت بانکی، اقدام به ترجمه و انتشار اصول کمیته بال (بازل) کرده که سند بال 2 به عنوان مبنا و اساسی براي اجرای اصول مدیریت ریسک در بانک‌ها و رعایت مقررات احتیاطی در این خصوص از جمله پیاده‌سازی "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری"، محسوب مي‌شود.‏

استانداردهای معرفی شده در سند بال 2 بر سه رکن اصلی استوار است. این سه رکن شامل حداقل سرمایه مورد نیاز براي پوشش ريسک‌هاي مترتب به عنوان رکن اول، فرآيند بررسي نظارتي به عنوان رکن دوم و انتظام بازار ناظر بر الزامات افشاء به عنوان رکن سوم است. 

در ترجمه پیش‌رو از سند ياد شده، به ابعاد مرتبط با رکن سوم بال 2 یعنی انتظام بازار پرداخته شده است. هدف از رکن سوم به عنوان رکن مکمل الزامات مقرر در ارکان پيشين آن است تا نظم بازار را از طریق ایجاد مجموعه‌ای از الزامات افشاء براي بانک‌ها که عموم جامعه را قادر به ارزیابی اطلاعات کليدي در خصوص آن‌ها می‌کند، تقویت نماید. 

بر همين اساس، بانک‌ها موظف مي‌شوند اطلاعاتي درخصوص سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک‌‌هاي فرارو، منابع در معرض ریسک، فرآیندهای ارزیابی ریسک، جزييات طبقه‌بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري، اجزاي سبد سرمايه‌گذاري‌ها و ... را براي اطلاع عموم منتشر کنند تا بدين ترتيب علاوه بر مقامات نظارت بانکي، عموم جامعه و خاصه فعالان بازارهاي مالي نيز از وضعيت بانک شناخت صحيح‌تري به دست آورند.

کمیته بال بر این باور است که این قبیل الزامات افشاء با تکیه بر روش‌های داخلی، اختيارات بیشتری را به‌ منظور ارزیابی الزامات سرمایه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. فراهم کردن الزامات افشاء مبتنی بر چهارچوب مشترک، طريق مؤثری در اطلاع‌رسانی به بازار درباره منابع در معرض ریسک بانک‌ها بوده و چهارچوب افشای سازگار و قابل فهمی را که منجر به تقویت مقایسه‌پذیری می‌شود، فراهم می کند. 
بدیهی است هر چه ميزان شفافيت بانک‌ها بيشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذينفعان شناخت و ارزيابي صحيح‌تري از اهداف، ساختار، عملکرد، درجه ريسک‌پذيري و و روش‌هاي مديريتي بانک‌ها، حاصل کنند، سيستم بانکي از آن حيث که زمينه يک نظارت عمومي بر بانک‌ها فراهم مي‌شود، از استحکام، سلامت و ثبات مطلوبتري برخوردار خواهد بود. 

بخش نهایی ترجمه حاضر، حاوی پیوست‌های سند بال 2 نیز است که حاوی اطلاعات و جزيیات موردنیاز براي تکميل مباحث متن اصلی سند است. سند بال 2 دارای یازده پیوست است که اطلاعات تفصیلی و تکميلي لازم را در ادامه متن اصلی و براي درک و فهم بهتر موضوعات مورد اشاره ارايه می کند. 

اميد است ترجمه اين قبيل اسناد مرجع و مهم در خصوص نظارت بانکي و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها، به تعميق و پياد‌ه‌سازي مفاهيم نوين نظارت بانکي در نظام بانکي کشور کمک و اجراي چنين استانداردهايي را تسهيل کند. 
تعداد بازديدها:   4,498