روابط عمومی بانك مركزی اعلام كرد؛

روند رو به كاهش نرخ ارز خدماتی

روند رو به كاهش نرخ ارز خدماتی
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، نرخ اعلامی اين بانك به شبكه بانكی بابت مصارف خدماتی روند كاهشی داشته است.

به همين منظور ضمن رد شايعات اخير مبنی بر افزايش نرخ، به اطلاع هموطنان عزيز می رساند نرخ مورد اشاره نسبت به روزهای گذشته سير نزولی داشته است.
تعداد بازديدها:   4,708